Наука - Про водорості
Наука - Про водорості

Водорості відіграли вирішальну роль у зародженні та становленні біосфери нашої планети і продовжують залишатися вкрай важливим компонентом у підтримці й розвитку екосистеми Землі. Американський професор Рассел Чепмен, видатний вчений і блискучий популяризатор знань про водорості, охарактеризовує цю групу фотосинтетичних організмів як “найважливіші “рослини” на Землі”.

На якому фактичному матеріалі грунтується таке уявлення і твердження?

Первинне збагачення атмосфери киснем, ріст концентрації якого розпочався близько 2.5 мільярдів років тому, відбувалося завдяки фотосинтетичній активності найдревнішої групи водоростей - ціанобактерій (синьо-зелені водорості). Це стало ключовим моментом в еволюції життя на нашій планеті.

Станом на сьогодні синьо-зелені водорості все ще є дуже важливою складовою водних біоценозів і разом з іншими групами водоростей залишаються екологічно “вагомішими” (діатомеї, зелені, бурі, червоні водорості та ін.) Сумарно ці водорості відповідають за продукування близько половини об’єму кисню нашої атмосфери. Решту ж виробляють наземні рослини, перші з яких з’явились близько 500 мільйонів років тому і «прабатьками» яких є зелені водорості. Відповідно, водорості, через процес фотосинтезу, переробляють стільки ж вуглекислого газу, скільки наземні рослини всі разом взяті.

Водорості, насамперед мікроскопічні (фітопланктон), створюють первинну біомасу, яка слугує основою «харчової піраміди» як у світовому океані, так і в прісних водоймах. Згодом мікроводорості поїдаються маленькими тваринами (зоопланктон), після чого, - трофічним ланцюгом, - переходять до риб та гігантських морських ссавців.

Слід також відзначити, що не всім відомий той факт, що більшість покладів нафтових і газових корисних копалин є нічим іншим, аніж відкладеннями залишків древніх планктонних мікроводоростей мезозойської ери.

Таким чином, водорості, прямо чи опосередковано, забезпечують нас киснем для дихання, їжею та рідким і газоподібним паливом (в минулому й теперішньому часі, а, можливо, і в майбутньому… Все залежить від того, наскільки успішно розвиватимуться водоростеві біотехнології). Протягом довгого періоду часу жодна інша група “рослин” не відігравала такої важливої ролі в житті нашої планети, як водорості!